„ЕМИ” ООД

  Фирма „ЕМИ” ООД разполага с автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ /АГСКПГ/, марка „SICOM”, модел АВ3Р-350, находяща се в гр.Бургас, 5-ти километър, както и с автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ марки „SICOM” и „SAFE” на бензиностанцията разположена в землището на с.Дебелт, общ. Средец.

  Ние работим и в областта на услуги свързани с консултиране, проектиране, управление на инвестиционни проекти за компресиран природен газ както и енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия , сгради и енергийни обекти.

  Специалистите на фирма „ЕМИ” ООД на база на дългогодишният си опит с газови уреди работещи на компресиран природен газ извършват безплатни консултации на обектите обслужвани от фирма „ЕМИ” ООД. Дружеството разполага и с дъщерна фирма „ЕКОТЕСТ” ООД, която е лицензирана за узаконяване и осъществяване технически надзор на газови съоръжения с повишена опасност, включително батерийни пътни превозни средства . Фирма „ЕМИ“ ООД разполага с необходимите резервни газови уреди и арматура, с които работят газовите инсталации на нашите клиенти и батерийните пътни превозни средства за компресиран газ и при евентулна повреда наши специалисти извършват своевременно ремонта .

  ГОРИВО- МЕТАН - най логичната алтернатива

  • Екологично чисто гориво;
  • Повишаване коефициента на КПД , при всички процеси използващи компресиран природен газ като енергоносител;
  • Значително повишаване експлоатационния ресурс на енергийните съоръжения;
  • Отпадат огромни инвестиции за изграждане и поддържане на резервоарите за течни горива или пропан бутан;
  • Подобряване на комфорта и хигиената на труда.

   

 1. Услуги

  Услуги

  This simple, fixed width website template is released under a Creative Commons Attribution 3.0 Licence. This means you are free to download and use it for personal and commercial projects. However, you must leave the 'design from css3templates.co.uk' link in the footer of the template.

  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
  • Item 4
  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3
  4. Item 4

  Lorem ipsum

  ItemDescription
  Item 1 Description of Item 1
  Item 2 Description of Item 2
  Item 3 Description of Item 3
  Item 4 Description of Item 4

  This simple, fixed width website template is released under a Creative Commons Attribution 3.0 Licence. This means you are free to download and use it for personal and commercial projects. However, you must leave the 'design from css3templates.co.uk' link in the footer of the template.

 2. За нас

  За нас

  „ЕМИ” ООД разполага и с четири броя ремаркета с вместимости над 5000 Нм3. Освен големите ремаркета с вместимости по 5000 Нм³ и BDF настройките по 2800 Нм³ фирмата разполага и с 25 броя батерии от бутилки , които биват обслужвани от камион ИВЕКО. Тези съоръжения служат за превозване на КПГ под високо налягане, клас 2, № ООН UN1971, класификационен код 1F, номер на опасност 23.

  Компресирането на природния газ се извършва в компресираща станция, която има съответното оборудване за да нагнетява компресирания газ във вместимостите за съхранение. Вместимостите се транспортират със специализиран транспорт, за да може да се осигури подмяната им.

  За компресирането на природния газ разполагаме с 2 компресора SICOM 132 KW и SAFE 160 KW, които имат техническата възможност за компресиране на 50 000 Нм³ дневно. Фирмата гарантира изпълнението на договорите за доставка на газ със собствени транспортни средства и вместимости /ремаркета и батерии/ с капацитет винаги и/или при кризисни ситуации не по малко от 45000 Нм3 или 30 тона компресиран природен газ /метан/. „ЕМИ” ООД е единствената в региона фирма получаваща газ директно от държавното газово дружество „Булгаргаз” ЕАД , което е гаранция за придържане към обявените цени на природния газ в страната.

  Описаните батерийни пътни превозни средства за компресиран газ са собствена разработка и изработка, като фирма „ЕМИ ” ООД осигурява процеса на изработка и контрол на транспортируеми съоръжения под налягане при избрани и сертифицирани от нотифициран орган процедури "Изследване на типа - модул В" и "Осигуряване на качеството на производството - модул D".

 3. Контакти

  This simple, fixed width website template is released under a Creative Commons Attribution 3.0 Licence. This means you are free to download and use it for personal and commercial projects. However, you must leave the 'design from css3templates.co.uk' link in the footer of the template.

  До отдел

  Име

  Имейл адрес

  Съобщение

  Кодsecurity image

   

  • Централен офис

   Бургас,

   Александровска №1, ет. 1